Daha Azla, Daha Fazlası

Dünya'da Total

Total küresel bir entegre enerji üreticisi ve sağlayıcısı, dünyanın uluslararası anlamda dördüncü büyük petrol ve gaz şirketidir[1], ayrıca güneş enerjisi operatörü[2] olarak da ikinci sıradadır.

Total, kendisini müşterilerimizin artan talebini karşılayarak ve operasyonlarımızda sürekli gelişimi destekleyerek, sorumlu ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için güven telkin eden bir şirket olmaya adamıştır. Daha iyi enerji taahhüdü demek enerjiyi daha güvenli, daha verimli, daha erişilebilir ve kabul edilebilir yapmak için her gün çalışmak demektir. Yeni imzamız olan “DAHA İYI ENERJI TAAHHÜDÜ” sözüyle anlatmak istediğimiz de budur.

Küresel Bir Enerji Lideri
Total’in hikayesi yaklaşık bir asır önce petrol sahaları aramasıyla başlamıştır. Bugün, 130 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve 100.000’den fazla çalışanımız var. Yeni kaynaklar bulmaktan, ürünleri ve hizmetleri müşterilere pazarlamaya kadar her şeyi yaparak enerji değer zinciri boyunca operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu konum ve çeşitlilik gösteren enerji karışımımız (petrol, doğal gaz, güneş enerjisi, biyokütle) aynı zamanda bize pazar trendlerine uyum sağlama ve müşterilerimizin oluşan beklentilerini karşılama imkanı sağlamaktadır.

Biz, her gün enerji için artan küresel talebi karşılamaya yardımcı oluyoruz, ki bu da 21. yüzyılın zorlu görevlerinden bir tanesidir. Bunu yaparken farklı ve daha iyi bir enerji geleceği oluşturmada bizi teşvik eden ana başarı faktörleri mükemmellik, insan ve inovasyondur.

Her Zaman Daha Fazlası, Her Zaman Daha İyisi
Enerjiyi daha iyi hale getirmek çok yönlü bir süreçtir. En önemli unsur emniyettir ancak aynı zamanda sera gazı emisyonunu azaltmak, çevrede bıraktığımız izleri değerlendirmek ve azaltmak, sürekli olarak enerji verimliliğini ve ürünlerimizin kalitesini yükseltmek, hissedarlarımızla iletişime geçmek ve konuk olduğumuz topluluklarda yerel ekonomi ile sosyal gelişime yardımcı olmak da büyük önem taşımaktadır. Total olarak hepimizin çevremizle etkileşime geçerken yaptığımız her şeyde insanı temel odak noktasına yerleştirmek her gün sergilediğimiz bir ruhtur. Kimliğimiz, DNA’mıza işlenmiş dört ana mihenk taşına dayanır: dinleme, dayanışma, işbirliği ve cesaret.

Daha Verimli ve Sürdürülebilir Enerjiye Erişimin Geliştirilmesi
Enerji hayati önem taşır ve bir ilerleme kaynağıdır. İnsanların yaşam standartlarını geliştirme ve ülkelerin ekonomik gelişimini sağlamada yadsınamaz bir rol üstlenmektedir. Misyonumuz, dünyanın her yerinde, mümkün olduğunca çok insanın güvenilir enerjiye erişebilmesini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için iki yol izliyoruz: eko-verimli ürünler ve hizmetler geliştirmek ve yakıt kıtlığı ile savaşmak.

Sorumlu Bir Enerji Geleceği İçin Güven Aşılama
Gelişimimiz ancak iki temel öncelikle uyum sağladığında bir anlam taşımaktadır: faaliyet için sosyal lisansımızın paydaşlarımız tarafından kabulü ve bizi konuk eden toplulukların bizimle birlikte gelişimi. Bu nedenle gelişimimiz; saygı, sorumluluk ve örnek teşkil eden davranışları temel alan etik kurallara sıkı sıkıya sadık kalarak inşa edilir. Nerede faaliyet gösteriyor olursak olalım, toplumlarla kaynaşırız ve faaliyetlerimizin devamlı suretle ekonomik, sosyal ve çevresel katma değerler yaratmasını sağlarız. Dünya genelinde Total’deki herkesi her gün motive eden şey de işte budur.

[1] 31 Aralık 2014 tarihindeki ABD doları piyasa değeridir.
[2] 2014 geliri bağlamında.