GRES DÜNYASI

GRES NEDİR?

Gresler; baz yağ, sabun olarak belirtilen bir kalınlaştırıcı ve yapısal özelliklerinin iyileşmesine veya yeni özellikler kazanmasına olanak sağlayan bir takım katkılar bileşiminden oluşan; esnek, yarı-katı ve katı yağlayıcılardır.

Baz Yağ: Baz yağı, gresin ağırlığının %80-97’sini oluşturduğundan en büyük bileşenidir. Baz yağ; mineral yağ, sentetik yağ veya yağlama özellikleri sağlayan herhangi bir sıvı olabilir. Çok yavaş veya salınımlı uygulamalar dışında fiili yağlama işlemini gresin baz yağ kısmının gerçekleştirmektedir.

Kalınlaştırıcı: Kalınlaştırıcı, baz yağla birleştiğinde katı ile yarı sıvı arası yapıya dönüştürecek olan her türlü malzemedir. Kısacası, gres kalınlaştırıcı baz yağla birleştiğinde, su tutan bir süngere benzer şekilde davranır. Greslerde en çok kullanılan kalınlaştırıcılar, ayrı ayrı veya birlikte lityum, alüminyum, kalsiyum sabunları; kil; poliüredir. Lityum sabun, günümüzde en yaygın şekilde kullanılan kalınlaştırıcıdır.

Katkı maddeleri: Gres katkı maddeleri ve dönüştürücüler, bazı özellikler sağlar veya mevcut özellikleri değiştirir. Yağlama greslerinde yaygın olarak kullanılan katkı maddeleri, oksidasyon ve pas inhibitörleri, polimerler, aşırı basınç (EP) katkı maddeleri, aşınmayı önleyici maddeler, kayganlık veya sürtünmeyi azaltıcı maddeler (molibden disülfit ve grafit gibi çözünür veya iyice yayılmış parçacıklar) ve boyalar veya pigmentlerdir.

DİKKAT: Boyalar veya pigmentler YALNIZCA renk verir, gresin yağlama kapasitesine etkisi yoktur.

Gres Kıvamı

Kıvamlılık, bir plastik malzemenin güç uygulandığında deformasyona direnç gösterme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Yağlama gresleri söz konusu olduğunda, kıvamlılık göreceli sertlik veya yumuşaklığın ölçüsüdür ve akış ve dağılım özellikleriyle ilişkisi bulunmaktadır. Kıvamlılık, ASTM D 217 Yağlama Gresinin Koni Penetrasyonu ile ölçülür ve genellikle bir NLGI derecesiyle ifade edilir.

Koni Penetrasyonu: Gres kıvamlılığı, numune ASTM gres işleyicide 60 çift stroka tabi tutulduktan sonra 25°C’de ölçülür. Numune hazırlandıktan sonra, bir penetrasyon ölçüm konisi grese atılarak 5 saniye boyunca kendi ağırlığıyla dibe çökmeye bırakılır. Koninin penetrasyon derinliği onda bir milimetre cinsinden okunur. Koni greste ne kadar fazla dibe batarsa, penetrasyon sonucu o kadar yüksek ve gres o kadar yumuşaktır.

NLGI Derecesi: NLGI (Ulusal Yağlama Gresi Enstitüsü), ASTM D 217 işlenmiş penetrasyon aralığına dayalı olarak gres kıvamlılığı için standart, yarı sıvılar için 000 ila blok gresler için 6 arasında değişen, aşağıda yer alan sayısal bir skala oluşturmuştur. En yaygın gres derecesi, yumuşak, tereyağı gibi bir kıvamlılık gösteren NLGI 2’dir. Gres kıvamlılığının koyulaştırıcı içeriğiyle ilişkili olduğu ve baz yağ viskozitesiyle alakasının bulunmadığı unutulmamalıdır.

Gres Seçimi

Gres seçimi yaparken dikkat edilecek hususların en önemlisi çalışma koşullarıdır. Araç veya ekipmanınızın normal işleyişine devam edebilmesi, üretimin aksamaması, ekipmana zarar gelmemesi ve maliyetlerin düşürülmesi buna bağlıdır.

Çalışma koşullarınıza uygun gresi seçerken ise karşınıza greslerin sınıflandırılmaları ve birbiriyle uyumu konusu çıkacaktır. Çünkü halihazırda kullanılan belirli bir gresin üstüne farklı bir gres uygulanacak, ve birbiriyle sorunsuz çalışması hedeflenecektir. Burada da hangi tip gresin hangi tip gresle uyumlu olduğunu bilmek ve seçimimizi ona göre yapmak durumundayız.

DİKKAT: Aşağıdaki tabloda içi kırmızı dolu olan figürler tamamen karışabilir, içi boş olan figürler karışamaz işaretidir.

TOTAL Gres Ürün Gamı

TOTAL, ağır sanayi (çimento fabrikaları, demir-çelik …), tarımsal üretim, kağıt yapımı, kamu işleri, nakliye, tarım ve deniz gibi çok çeşitli alanlarda tüm uygulamalar için çok geniş bir yağlama gres yelpazesi sunmaktadır.

TOTAL Gresleri, sabunlarının veya kalınlaştırıcılarının niteliğine bağlı olarak sınıflandırılabilir.  Sabun veya kalınlaştırıcı maddesi, çok amaçlı bir karakter, suya direnç, yüksek sıcaklık direnci, yapışkanlık gibi greslere özellik kazandırır.

Bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve ekipman ömrünün uzaması için gres seçimi ve bakımı çok önemlidir.

 

TOTAL GRES ÜRÜN GAMI

 

TOTAL ürün gamından yukarıdaki yönlendirme ile ürün seçimi yapabilirsiniz ancak her zaman için tavsiyemiz; işletmenize veyahut aracınıza en uygun gresi seçebilmek için uzmanlarımızla iletişime geçmeniz olacaktır.

Böylelikle, özellikle yıllardır işletme alışkanlığına dönüşen sıradan gresler yerine çok iyi performanslı, uzun bakım aralıkları sağlayan ve ekipmanınızın ömrünü uzatacak yeni nesil greslerle tanışarak işletmenize büyük faydalar sağlayabilmenin yanında aracınız için de en doğru ürüne ulaşmış olursunuz.

Tüm bu bilgiler ışığında gres değişimini kendiniz yapacaksanız; Gres Değişim Prosedürü‘ne göz atmanız faydalı olacaktır.